logo

Informacje ogólne

Głównym celem złożenia powództwa grupowego jest doprowadzenie do prawomocnego wyroku nakazującego zapłatę przez Skarb Państwa kwot, które członkowie Grupy zainwestowali w produkty oferowane przez Amber Gold, i których nie odzyskali.

W związku z informacją o nieprawomocnym odrzuceniu pozwu o ustalenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody poniesione przez grupę byłych klientów Amber Gold, informujemy, że prawnicy Kancelarii DTW planują przyjąć odmienną konstrukcję prawną pozwu i strategię prowadzenia sprawy od tej, która – jak sądzimy na podstawie doniesień medialnych – została przyjęta we wszczętej już sprawie.

Szczegółowe informacje odnośnie założeń przygotowywanego pozwu, znajdą Państwo w zakładce „Podstawowe założenia Pozwu” po prawej stronie menu.