Pisemne uzasadnienie postanowienia Sądu Apelacyjnego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do Kancelarii doręczone zostało pisemne uzasadnienie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 marca br., którym Sąd zdecydował o przyjęciu naszego pozwu do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

Treść uzasadnienia jest dostępna po zalogowaniu na forum pozwu grupowego: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl.

Powyższe oznacza, akta sprawy zostaną zwrócone do Sądu Okręgowego w Warszawie, który wyda zarządzenie o publikacji w prasie ogłoszeń o możliwości przystępowania do Grupy nowych członków oraz wyznaczy im ostateczny termin na złożenie oświadczeń o przystąpieniu.

Jak informowaliśmy, Kancelaria już teraz przyjmuje zgłoszenia nowych członków Grupy. Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy na adres: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie informacji o możliwości przystąpienia do pozwu wśród znanych Państwu b. klientów Amber Gold, którzy nie zdecydowali się jeszcze na przystąpienie do sprawy.

Przypominamy, że zwiększenie liczby członów Grupy zmniejszy indywidualne koszty postępowanie ponoszone przed dotychczasowych uczestników powództwa.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszym przebiegu postępowania.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

Pozew został przyjęty do rozpoznania

Szanowni Państwo,

z radością informuje, że postanowieniem z dnia 23 marca br., Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował o przyjęciu naszego pozwu do rozpoznania w postępowaniu grupowym (jednocześnie zmieniając zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego i oddalając wniosek o odrzucenie pozwu).

Powyższe oznacza, że etap badania dopuszczalności pozwu został zakończony sukcesem. Sprawa będzie teraz rozpoznana merytorycznie przez Sąd Okręgowy.

Zanim to jednak nastąpi, Sąd Okręgowy zarządzi publikację w prasie ogłoszeń o możliwości przystępowania do Grupy nowych członków oraz wyznaczy im ostateczny termin na złożenie oświadczeń  o przystąpieniu.

Nie czekając na oficjalne otwarcie zapisów do grupy, już teraz Kancelaria DT przystępuje do zbierania zapisów od osób chętnych do przystąpienia do Grupy. Informacja o zasadach przystąpienia oraz o związanych z nim kosztach znajduje się na portalu http://pozewgrupowyambergold.dt.com.pl, w zakładkach: „Członkostwo w Grupie i zapisy” oraz „Wynagrodzenie Kancelarii”.

Zachęcamy również Państwa gorąco obecnych Członków Grupy do informowania b. Klientów spółki Amber Gold o możliwości przystąpienia do grupy. Przypominamy przy tym, że im więcej osób przystąpi do Grupy tym niższe dla obecnych członków Grupy będą: udział w opłacie sądowej oraz druga część wynagrodzenia Kancelarii.

Skan wersji elektronicznej postanowienia ściągnięty z portalu informacyjnego SA w Warszawie jest do przejrzenia na dostępnym po zalogowaniu forum pozwu grupowego, znajdującym się pod adresem: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl (dostępnym ze strony: http://pozewgrupowyambergold.dt.com.pl).

Jednocześnie informujemy, że wcześniejsza informacja o odroczeniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznania zażalenia na odrzucenie pozwu, udostępniona Państwu przez Kancelarię DT za informacją telefoniczną udzieloną nam telefonicznie oraz zamieszczoną na portalu internetowym tego sądu, okazała się niezgodna z prawdą. Została już usunięcia z portalu informacyjnego SA w Warszawie, a także ze stron pozwu grupowego administrowanych przez kancelarią DT. Przepraszamy za dezinformację, jaka mógł wywołać ostatnie komunikat, jednak – jak wskazano wyżej – nie jest ona zawiniona przez Kancelarię DT.

Wreszcie, dziękujemy wszystkim Członkom Grupy za wytrwałość i cierpliwość oraz życzymy zarówno Państwu, jak i sobie dalszych sukcesów w sprawie.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Prawdopodobny termin posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją telefoniczną uzyskaną z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sąd ten planuje rozpoznać zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 września 2015 r. o odrzuceniu pozwu grupowego, podczas posiedzenia niejawnego dnia 24 marca br.

Powyższe nie oznacza, że w tym terminie z pewnością zostanie wydane przez Sąd Apelacyjny postanowienie. Sąd ma bowiem możliwość odroczenia posiedzenia niejawnego na kolejny termin, jak również możliwość zmiany terminu posiedzenia. Z możliwości takich, jak wskazuje obserwacja praktyki, sądy odwoławcze często korzystają, zwłaszcza w sprawach zawiłych, do których Państwa sprawa niewątpliwie należy.

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym (bez udziału) stron wynika z przepisów procedury cywilnej i jest nakazanym postępowaniem w przypadku rozpoznania zażalenia na postanowienie o odrzuceniu pozwu.

Będziemy Państwa informować o dalszych postępach sprawy, w tym oczywiście o ewentualnym rozstrzygnięciu o dopuszczalności pozwu grupowego przez Sąd Apelacyjny.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Wpłynęła odpowiedź na zażalenie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje, że do naszej Kancelarii wpłynęła odpowiedź Prokuratorii Generalnej na zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego o odrzuceniu pozwu.

W piśmie tym, od strony merytorycznej, nie przedstawiono żadnych nowych argumentów.

Gdy będzie już znany termin posiedzenia, na którym Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpozna nasze zażalenie, wniesiemy odpowiedź na ostatnie pismo Prokuratorii.

Posiedzenie to powinno zostać wyznaczone w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Skan pisma Prokuratorii dostępny jest do wglądu na forum, po zalogowaniu.

Z poważaniem,
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Zażalenie na postanowienie SO złożone

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 1 października Kancelaria złożyła i opłaciła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z 7 września 2015r. o odrzuceniu pozwu grupowego.

O dalszych postępach sprawy będziemy Państwa informować na bieżąco.
W najbliższym czasie na forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl zostaną udostępnione: skan postanowienia z pisemnym uzasadnieniem oraz skan zażalenia.

Ponadto, w imieniu całego zespołu Kancelarii serdecznie dziękujemy Państwu za sprawne i terminowe wpłaty kwot na opłatę sądową od zażalenia. Niestety, kilka osób nadal nie uiściło opłaty. Kancelaria podejmie wobec nich odpowiednie kroki, celem wyegzekwowania zaległej opłaty.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Zmiana linii orzeczniczej Sądów!?

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że w sprawie pozwu grupowego przeciwko Bankowi Millennium S.A., który również prowadzi kancelaria DT, Sąd Apelacyjny zmienił postanowienie Sądu Okręgowego odmawiając odrzucenia pozwu.

Zwiastuje to, zmianę linii orzeczniczej Sądów na bardziej przychylą, co pozwala mieć nadzieję, że postanowienie to może pozytywnie rzutować na naszą sprawę.

Z poważaniem,

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Postanowienie Sądu Okręgowego

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, iż dnia 7 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał niestety postanowienie o odrzuceniu pozwu grupowego przeciwko Skarbowi Państwa.

Od powyższego postanowienia Sądu przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia uzasadnienia na piśmie. Wniosek o uzasadnienie został już przez Kancelarię wniesiony do sądu, a doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinno nastąpić w najbliższym czasie.

Argumenty, na które powołał się sąd, ogłaszając ustanie postanowienie uważamy za nietrafne, w związku z czym rekomendujemy wniesienie zażalenia na zapadłe postanowienie o odrzuceniu pozwu.

Wniesienie zażalenia wymaga uiszczenia opłaty sądowej wynoszącej 20 tys. złotych od Grupy jako całości. Bardzo prosimy o terminowe wpłaty, bowiem tylko wpłacenie przez każdego z członków Grupy należnych kwot spowoduje zebranie pełnej kwoty opłaty sądowej. Jej niezebranie zaś przed upływem terminu wniesienia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu pozwu, uniemożliwi skuteczne wniesienie go i rozpoznanie przez Sąd Apelacyjny. Wszystkie szczegółu dotyczące wielkości opłat i sposobu ich uiszczenie otrzymali Państwo drogą mailową.

W razie pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z Kancelarią DT, pod e-mailem: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl lub po numerem telefonu: 22 840 95 00.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Przystąpienie do Grupy trzech nowych Członków

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 14 sierpnia Kancelaria złożyła do Sądu pismo informujące o przystąpieniu do Grupy trzech nowych Członków. Wskutek ich przystąpienia liczebność Grupy wzrosła do 167 osób, a wartość przedmiotu sporu zwiększyła się do 21.374.948,92 zł.

Skany pisma dostępny jest po zalogowaniu na forum pozwu grupowego (https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl ).

Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszych postępach w sprawie.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

Kancelaria złożyła replikę na odpowiedź na pozew

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Sądu z 9 lipca, Kancelaria sporządziła replikę na odpowiedź na pozew Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Kancelaria polemizuje z argumentacją przedstawioną przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa w obydwu częściach odpowiedzi na pozew.

Skany repliki dostępny jest po zalogowaniu na forum pozwu grupowego (https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl ).

Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszych postępach w sprawie.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

Kancelaria otrzymała zapowiadane pismo procesowe Prokuratorii Generalnej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Prokuratoria Generalna SP, zgodnie ze swoim wnioskiem oraz za zgodą sądu, przedłożyła dodatkowe pismo procesowe, zawierające argumenty za wnioskiem pozwanego o odrzucenie pozwu. Skan pisma Prokuratorii jest do wglądu na forum pod adresem: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl (dostępnym po zalogowaniu).

Jak informowaliśmy już, wystąpiliśmy do sądu o zgodę na złożenie repliki na powyższe pismo Prokuratorii. Do tej pory nie otrzymaliśmy decyzji sądu w tej sprawie. W przypadku udzielenia przez sąd zgody na złożenie przez nas w mieniu reprezentanta grupy pisma procesowego, pismo takie złożymy w zakreślonym przez sąd terminie.

W przypadku braku zgody, podejmiemy polemikę z argumentami prokuratorii podczas rozprawy dotyczącej przyjęcia pozwu do rozpoznania w postępowaniu grupowy, wyznaczonej na dzień 7 września 2015 r.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszym rozwoju sprawy.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT