logo

Dane do wpłaty

Uprzejmie prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat wynikających z treści umowy – na rachunek bankowy:

„Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” Sp. k.
ul. Belwederska 23,
00-761 Warszawa

43 1050 1025 1000 0024 0855 3838

Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko, pozew grupowy Amber Gold

Kwota:

  • w przypadku pierwszego przelewu (płatnego 7 dni po podpisaniu umowy): 492,- zł;
  • w przypadku drugiego przelewu 922,50 (płatna w chwili przystąpienia do pozwu).

W terminie 7 dni od daty zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na wskazanym wyżej rachunku bankowym, Kancelaria wystawi Państwu fakturę VAT.