logo

Kontakt

W razie gdyby mieli Państwo pytania lub wątpliwości związane z powództwem zbiorowym przeciwko Skarbowi Państwa w związku z aferą Amber Gold, zespół Kancelarii DTW pozostaje do Państwa dyspozycji.

Uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkich zapytań:

  • drogą e-mailową na następujący adres e-mail: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl;
  • telefonicznie pod numer telefonu: (+48 22) 840 95 00 – osoby kontaktowe Karolina Mikolajek i Monika Czarnecka;
  • faksem pod numer: (+48 22) 840 95 10; lub
  • drogą listowną na adres warszawskiego biura Kancelarii:

Kancelaria Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. k.
Belvedere Plaza,
ul. Belwederska 23
00-761 Warszawa

Jednocześnie informujemy, że biuro Kancelarii jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 19.00.