logo

Członkostwo w Grupie i zapisy

W związku z wypracowaną przez Kancelarię DTW koncepcją prawną roszczenia pozwu, do Grupy mogą dołączyć wyłącznie osoby, które dokonały wpłaty środków na rzecz spółki Amber Gold od dnia 22 stycznia 2010 r. (tj. wydania przez Prokuraturę Rejonową Gdańsk – Wrzeszcz w Gdańsku, postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa), do dnia 17 sierpnia 2012 r. (tj. postawienia zarzutów Prezesowi Zarządu Amber Gold).

Pozwem przeciwko Skarbowi Państwa, mogą być dochodzone jedynie roszczenia równe kwocie głównej, wpłaconej do spółki Amber Gold, pomniejszone o ewentualne wypłaty dokonane przez spółkę lub syndyka jej masy upadłości. Nie mogą zatem być objęte pozwem należne od spółki Amber Gold odsetki od wpłaconej kwoty.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do Grupy, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl. E-mailem zwrotnym otrzymają Państwo projekt umowy z Kancelarią DTW oraz wszelkie informacje dotyczące procedury zapisu do Grupy, jak również  dokumentów, które należy przesłać do Kancelarii.