logo

Wynagrodzenie Kancelarii

Kancelarii należne będzie od uczestnika Grupy w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Państwa umowy o świadczenie usług prawnych,  łącznie 492,- zł brutto (400,- zł netto), na poczet wynagrodzenia za obsługę administracyjną procesu formowania Grupy.

Nadto, Kancelarii należne będzie od uczestnika Grupy 1.845,00 zł brutto (1.500,00 zł netto) płatne w dwóch równych częściach:

  • pierwsza część równa 922,50 zł brutto (750,- zł netto), płatna w chwili przystąpienia do pozwu,
  • druga część równa 922,50 zł brutto (750,- zł netto), płatna po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia lub prawomocnej ugody, w myśl której pozwany Skarb Państwa zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz członka Grupy.

Szczegółowe zasady ustalenia i rozliczenia powyższych kwot dostępne są w Zasady Wynagradzania oraz określa je umowa o świadczenie usług prawnych, którą członkowie Grupy zawierać będą z Kancelarią DT.