Postanowienie Sądu Okręgowego

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, iż dnia 7 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał niestety postanowienie o odrzuceniu pozwu grupowego przeciwko Skarbowi Państwa.

Od powyższego postanowienia Sądu przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia uzasadnienia na piśmie. Wniosek o uzasadnienie został już przez Kancelarię wniesiony do sądu, a doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinno nastąpić w najbliższym czasie.

Argumenty, na które powołał się sąd, ogłaszając ustanie postanowienie uważamy za nietrafne, w związku z czym rekomendujemy wniesienie zażalenia na zapadłe postanowienie o odrzuceniu pozwu.

Wniesienie zażalenia wymaga uiszczenia opłaty sądowej wynoszącej 20 tys. złotych od Grupy jako całości. Bardzo prosimy o terminowe wpłaty, bowiem tylko wpłacenie przez każdego z członków Grupy należnych kwot spowoduje zebranie pełnej kwoty opłaty sądowej. Jej niezebranie zaś przed upływem terminu wniesienia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu pozwu, uniemożliwi skuteczne wniesienie go i rozpoznanie przez Sąd Apelacyjny. Wszystkie szczegółu dotyczące wielkości opłat i sposobu ich uiszczenie otrzymali Państwo drogą mailową.

W razie pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z Kancelarią DT, pod e-mailem: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl lub po numerem telefonu: 22 840 95 00.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT