Zażalenie na postanowienie SO złożone

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 1 października Kancelaria złożyła i opłaciła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z 7 września 2015r. o odrzuceniu pozwu grupowego.

O dalszych postępach sprawy będziemy Państwa informować na bieżąco.
W najbliższym czasie na forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl zostaną udostępnione: skan postanowienia z pisemnym uzasadnieniem oraz skan zażalenia.

Ponadto, w imieniu całego zespołu Kancelarii serdecznie dziękujemy Państwu za sprawne i terminowe wpłaty kwot na opłatę sądową od zażalenia. Niestety, kilka osób nadal nie uiściło opłaty. Kancelaria podejmie wobec nich odpowiednie kroki, celem wyegzekwowania zaległej opłaty.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Zmiana linii orzeczniczej Sądów!?

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że w sprawie pozwu grupowego przeciwko Bankowi Millennium S.A., który również prowadzi kancelaria DT, Sąd Apelacyjny zmienił postanowienie Sądu Okręgowego odmawiając odrzucenia pozwu.

Zwiastuje to, zmianę linii orzeczniczej Sądów na bardziej przychylą, co pozwala mieć nadzieję, że postanowienie to może pozytywnie rzutować na naszą sprawę.

Z poważaniem,

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Postanowienie Sądu Okręgowego

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, iż dnia 7 września 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał niestety postanowienie o odrzuceniu pozwu grupowego przeciwko Skarbowi Państwa.

Od powyższego postanowienia Sądu przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od doręczenia uzasadnienia na piśmie. Wniosek o uzasadnienie został już przez Kancelarię wniesiony do sądu, a doręczenie postanowienia z uzasadnieniem powinno nastąpić w najbliższym czasie.

Argumenty, na które powołał się sąd, ogłaszając ustanie postanowienie uważamy za nietrafne, w związku z czym rekomendujemy wniesienie zażalenia na zapadłe postanowienie o odrzuceniu pozwu.

Wniesienie zażalenia wymaga uiszczenia opłaty sądowej wynoszącej 20 tys. złotych od Grupy jako całości. Bardzo prosimy o terminowe wpłaty, bowiem tylko wpłacenie przez każdego z członków Grupy należnych kwot spowoduje zebranie pełnej kwoty opłaty sądowej. Jej niezebranie zaś przed upływem terminu wniesienia zażalenia na postanowienie o odrzuceniu pozwu, uniemożliwi skuteczne wniesienie go i rozpoznanie przez Sąd Apelacyjny. Wszystkie szczegółu dotyczące wielkości opłat i sposobu ich uiszczenie otrzymali Państwo drogą mailową.

W razie pytań lub wątpliwości, proszę o kontakt z Kancelarią DT, pod e-mailem: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl lub po numerem telefonu: 22 840 95 00.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Start pozwu

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria DTW prowadzi prace nad przygotowywaniem pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa, o odszkodowanie – dla osób poszkodowanych przez Amber Gold Sp. z o. o.

Zapisy byłych klientów upadłej Amber Gold Sp. z o. o., którzy chcieliby dołączyć do grupy powództwa zbiorowego już się rozpoczęły. Ich zakończenie planowane jest na 17 października 2014 r.

Bliższe informacje odnośnie koncepcji powództwa grupowego, roszczeń jakie mogą być rozpatrywane w ramach planowanego powództwa, jak również o warunkach finansowych uczestnictwa w Grupie i procedurze zapisów do Grupy znajdą Państwo w menu po prawej stronie.

Adw. Tomasz Ludwik Krawczyk
oraz
Zespół Kancelarii DTW