Zażalenie na postanowienie SO złożone

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 1 października Kancelaria złożyła i opłaciła zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego z 7 września 2015r. o odrzuceniu pozwu grupowego.

O dalszych postępach sprawy będziemy Państwa informować na bieżąco.
W najbliższym czasie na forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl zostaną udostępnione: skan postanowienia z pisemnym uzasadnieniem oraz skan zażalenia.

Ponadto, w imieniu całego zespołu Kancelarii serdecznie dziękujemy Państwu za sprawne i terminowe wpłaty kwot na opłatę sądową od zażalenia. Niestety, kilka osób nadal nie uiściło opłaty. Kancelaria podejmie wobec nich odpowiednie kroki, celem wyegzekwowania zaległej opłaty.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT