Uszczegółowienie zasad i terminów rozliczania

Informujemy, że celem uszczegółowienia zasad i terminów rozliczania ew. nadpłat na poczet opłat sądowych wnoszonych przez członków Grupy, na prośbę Stowarzyszenia Pokrzywdzeni Wierzyciele Amber Gold, kancelaria DTW zgodziła się wprowadzić do wzoru Umowy oświadczenie usług prawnych z członkami Grupy, zmianę w § 6 ust. 9, dot. tej kwestii.

Obecny zapis precyzuje, że w przypadku tych członków Grupy, którzy przystąpią do niej przed złożeniem pozwu rozliczenia ew. nadpłat z tytułu wpłat na poczet opłaty sądowej nastąpi 14 dni po złożeniu pozwu. Mamy nadzieję, że powyższa zmiana pozwoli osobom wahającym się jeszcze na szybkie przystąpienie go grupy.

Osobom, który podpisały już Umowy o świadczenie usług prawnych, kancelaria DTW prześle do podpisania projekt aneksu. Dzięki temu wszyscy członkowie Grupy będą mieli umowy w tym samym brzmieniu. Przepraszamy za niedogodność związana z koniecznością podpisania aneksu.

Aktualnie uzgodniony pomiędzy Stowarzyszeniem a Kancelarią wzór umowy jest do pobrania tu , zaś aneks dla członków Grupy, którzy podpisali umowy w pierwotnym brzmieniu tu.