Przystąpienie do Grupy trzech nowych Członków

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 14 sierpnia Kancelaria złożyła do Sądu pismo informujące o przystąpieniu do Grupy trzech nowych Członków. Wskutek ich przystąpienia liczebność Grupy wzrosła do 167 osób, a wartość przedmiotu sporu zwiększyła się do 21.374.948,92 zł.

Skany pisma dostępny jest po zalogowaniu na forum pozwu grupowego (https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl ).

Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszych postępach w sprawie.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

Kancelaria złożyła replikę na odpowiedź na pozew

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Sądu z 9 lipca, Kancelaria sporządziła replikę na odpowiedź na pozew Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Kancelaria polemizuje z argumentacją przedstawioną przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa w obydwu częściach odpowiedzi na pozew.

Skany repliki dostępny jest po zalogowaniu na forum pozwu grupowego (https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl ).

Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszych postępach w sprawie.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

Kancelaria otrzymała zapowiadane pismo procesowe Prokuratorii Generalnej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Prokuratoria Generalna SP, zgodnie ze swoim wnioskiem oraz za zgodą sądu, przedłożyła dodatkowe pismo procesowe, zawierające argumenty za wnioskiem pozwanego o odrzucenie pozwu. Skan pisma Prokuratorii jest do wglądu na forum pod adresem: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl (dostępnym po zalogowaniu).

Jak informowaliśmy już, wystąpiliśmy do sądu o zgodę na złożenie repliki na powyższe pismo Prokuratorii. Do tej pory nie otrzymaliśmy decyzji sądu w tej sprawie. W przypadku udzielenia przez sąd zgody na złożenie przez nas w mieniu reprezentanta grupy pisma procesowego, pismo takie złożymy w zakreślonym przez sąd terminie.

W przypadku braku zgody, podejmiemy polemikę z argumentami prokuratorii podczas rozprawy dotyczącej przyjęcia pozwu do rozpoznania w postępowaniu grupowy, wyznaczonej na dzień 7 września 2015 r.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszym rozwoju sprawy.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT

Kancelaria DT otrzymała „częściową” odpowiedź Prokuratorii Generalne Skarbu Państw na pozew

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca br. Kancelaria DT otrzymała „częściową” odpowiedź Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na pozew. W rzeczonej odpowiedzi – zgodnie z życzeniem Sądu – Prokuratoria odniosła się tylko do wniosku o przyjęcie sprawy do rozpoznania w trybie postępowania grupowego.

Prokuratoria w swojej odpowiedzi wniosła o odrzucenie pozwu (co było spodziewane), a także o wyrażanie zgody na złożenie dalszego pisma procesowego w przedmiocie dopuszczalności  rozpoznawania sprawy w postępowaniu grupowym i o udzielenie jej w tym celu przez Sąd czasu do 6 lipca br.

W odpowiedzi na pismo Prokuratorii Generalnej SP, Kancelaria DT również złożyła wniosek o wyrażanie zgody na złożenie kolejnego pisma procesowego, celem uzyskania możliwości odniesienia się do argumentów Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Sąd nie ustosunkował się jeszcze do obu pism.

Ich skany dostępne są na forum www.forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl po zalogowaniu.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszych postępach w sprawie.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

WYZNACZONO TERMIN POSIEDZENIA SĄDU W SPRAWIE PRZYJĘCIA POZWU DO ROZPOZNANIA

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że – jak wynika z informacji zamieszczonych na Portalu Informacyjnym Sądów Apelacji Warszawskiej – Sąd Okręgowy w Warszawie, wyznaczył już termin posiedzenia w sprawie przyjęcia pozwu do rozpoznania w trybie postępowania grupowego. Posiedzenie odbędzie się 7 września 2015 r.

Poza tym, sąd:

  1. udzielił Prokuratorii Generalnej 14 dni na udzieleni odpowiedzi na pozew – w zakresie wniosku o przyjęcie sprawy do rozpoznania w postępowaniu grupowym;
  2. zobowiązał Prokuraturę Okręgową w Łodzi do przesłania akt postępowania karnego;
  3. zobowiązał Prokuraturę Generalną do przesłania kopii:
  • decyzji o objęciu śledztwa w sprawie Amber Gold nadzorem; oraz
  • decyzji o przekazaniu śledztwa Prokuraturze Okręgowej w Łodzi.

Czynności sądu wskazane w pkt 2 i 3 powyżej były wnioskowane przez nas w pozwie.

Będziemy Państwa informować o dalszym rozwoju sprawy.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK

Pozew złożony

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Kancelaria DTW złożyła w Sądzie Okręgowym w Warszawie pozew grupowy przeciwko Skarbowi Państwa o zapłatę.

Pozew został złożony w imieniu Reprezentanta Grupy – Pana Rafała Drobnika, działającego na rzecz wszystkich Członków Grupy, przez pełnomocników: adwokata Zbigniewa Drzewieckiego, adwokata Tomasza Ludwika Krawczyka oraz adwokata Marcina Szymańskiego. Ostatecznie Grupa liczy 164 osoby, a wartość przedmiotu sporu wynosi 21.034.948,92 zł.

W imieniu całego Zespołu Kancelarii DTW dziękuję za Państwa dotychczasowe zaangażowanie i współpracę. Będziemy Państwa na bieżąco informować o przebiegu postępowania. Na forum (pod adresem: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl) zamieszczony został skan złożonego pozwu.

Jednocześnie chcielibyśmy przypomnieć, że nadal istnieje możliwość dołączenia do Grupy. W tym celu uprzejmie prosimy o kontakt z Zespołem Kancelarii drogą e-mailową (na adres pozewgrupowyambergold@dt.com.pl) lub telefoniczną (22 840 95 00).

Nadwyżki kwot wpłaconych przez Członków Grupy na poczet opłaty sądowej nad wniesioną opłatą (w kwocie 100.000,- zł) zostaną rozliczone indywidualnie z każdym z Członków Grupy zgodnie w umową o świadczenie usług prawnych, tj. w terminie 14 dni od dnia wniesienia pozwu.

P1120895

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

Projekt pozwu gotowy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego na forum (pod adresem: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl) jest do wglądu projekt pozwu. Przypominamy, że do forum mają dostęp wyłącznie Członkowie Grupy, na podstawie loginów i haseł, który otrzymali e-mailem po podpisania umów o świadczenie usług prawnych.
Dla wspólnego dobra prosimy o nieprzekazywanie projektu nikomu spoza Członków Grupy.

Choć znaczna liczba uzupełniających dokumentów już do nas spłynęła, to w dalszym ciągu z ich przesłaniem zalega 16 osób. Osoby te bardzo prosimy o niezwłoczne przesłanie brakujących dokumentów, gdyż ich brak jest obecnie jedyną przeszkodą do złożenia pozwu.

Niezwłocznie po tym, jak brakujące dokumenty zostaną uzupełnione, złożymy pozew w sądzie.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

Komunikat na koniec miesiąca

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wysłaliśmy do Reprezentanta Grupy oraz do Zarządu SPWAG kolejną wersję projektu pozwu.
Zakładamy, że będzie to wersja przedostatnia i po wprowadzeniu do niej zmian, przygotujemy ostateczny projekt pozwu, który – jak wskazywano – zostanie udostępniony do wglądu Członkom Grupy za pośrednictwem forum internetowego (https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl).

Czekamy na zwrot parafowanych egzemplarzy aktualnego załącznika z podziałem na podgrupy oraz (w przypadku tych Członków Grupy, którzy otrzymali e-mailem stosowne prośby) na przesłanie dodatkowych dokumentów. Do tej pory otrzymaliśmy dokumenty od ok. 40 Członków Grupy, tj. od ok. ¼ całego jej składu. Oznacza to, że ¾ Członków Grupy nie przysłało jeszcze dokumentów. Rozumiemy, że część dokumentów mogła zostać już nadana pocztą i jest w drodze.
Jeżeli jednak ktoś z Państwa nie wysłał jeszcze dokumentów, bardzo prosimy o niezwłoczne ich podpisanie i wysyłkę.

Niestety, pomimo licznych apeli ze strony Zarządu SPAWG oraz ze strony Kancelarii, nadal są osoby, które zalegają z opłatami.
Zgodnie z zapowiedzią, w przyszłym tygodniu będziemy wobec takich osób wypowiadać umowy o świadczenie usług prawnych, aby brak wpłat nie wstrzymywał złożenia pozwu.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

Istotne bieżące informacje

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że prace na pozwem są na ukończeniu. Pierwszy jego projekt został już przesłany do Reprezentanta Grupy i otrzymaliśmy od niego oraz od Stowarzyszenia Poszkodowani Wierzyciele Amber Gold szereg cennych uwag.
Obecnie pracujemy nad kolejną wersją projektu pozwu.

Finalny projekt pozwu planujemy udostępnić do wglądu wszystkim Członkom Grupy, bezpośrednio przed złożeniem go w sądzie, poprzez zamknięte forum znajdujące się na stronie:  https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl (dostępnej ze strony: http://pozewgrupowyambergold.dt.com.pl). O udostępnieniu projektu poinformujemy Państwa oddzielnym e-mailem.

W zeszłym tygodniu wysłaliśmy do Państwa e-maile z prośbą o parafowanie zaktualizowanego podziału na podgrupy oraz – w przypadkach, w których po ponownej weryfikacji dokumentów okazało się to konieczne – o podpisanie zmienionych dokumentów dot. indywidualnych roszczeń poszczególnych Członków Grupy.

Prosimy o jak najszybsze odesłanie powyższych dokumentów, gdyż są one niezbędne do prawidłowego złożenia pozwu.

Dziękujemy bardzo za Państwa wpłaty na poczet opłaty sądowej oraz wynagrodzenia Kancelarii. Znaczna większość osób zapłaciła już wszystkie należne przed wniesieniem pozwu kwoty.

Niestety kilka osób w dalszym ciągu zalega z opłatami. Osoby te prosimy o niezwłoczne wpłaty, gdyż ich brak blokuje wniesienie pozwu.

W przypadku osób, które w dalszym ciągu będą zalegać z wpłatami, aby nie odsuwać w czasie momentu złożenia pozwu, zmuszeni będziemy wypowiedzieć umowy o świadczenie usług prawnych, co wyłączy takie osoby z Grupy. Mamy jednak nadzieję, że ostatecznie wszystkie wpłaty zostaną wniesione i nie będzie konieczności uciekania się do tego rodzaju środków.

Reasumując, pozew zostanie złożony w sądzie niezwłocznie po:

  1. opracowaniu ostatecznego projektu (które powinno nastąpić w ciągu najbliższych dwóch tygodni);
  2. parafowaniu i odesłaniu przez Członków Grupy aktualnych zestawień z podziałem na podgrupy i ewentualnie innych dokumentów dot. indywidualnych roszczeń (o których przesłanie jak najszybciej niniejszym prosimy); oraz
  3. uzupełnieniu wpłat przez osoby zalegające (które to osoby proszone są o niezwłoczne wniesienie opłat), a w razie ich nieuzupełnienia – po wypowiedzeniu osobom zalegającym umów o świadczenie usług prawnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy Państwa o sprawną współpracę w załatwieniu spraw wskazanych w pkt 2. i 3. powyżej. Jednocześnie deklarujemy ze swojej strony pełne zaangażowanie w przygotowanie finalnego projektu pozwu, zgodnie z pkt 1, we wskazanym wyżej dwutygodniowym terminie.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW

Prace nad pozwem na finiszu

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że trwają intensywne prace nad pozwem. Do końca przyszłego tygodnia planujemy ukończyć pierwszy jego projekt.
Mniej więcej w połowie lutego bylibyśmy zatem gotowi do złożenia pozwu, pod warunkiem, że do tej daty wszyscy Członkowie Grupy wniosą zaległe kwoty: na poczet opłaty sądowej oraz wynagrodzenia Kancelarii.
Bardzo prosimy niewielką liczbę osób zalegających o niezwłoczne wpłaty.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW