Grupa bliska ukonstytuowania się

Szanowni Państwo,

w związku z przypadającym za tydzień (17 października 2014 r.) końcowym terminem przyjmowania zapisów do pozwu grupowego przeciwko Amber Gold, informujemy, że:

1) zainteresowanie powództwem wyraziło już ponad 100 osób, ale część deklarujących, nie przesłała nam jeszcze skanów swoich dokumentów depozytowych z Amber Gold, a niektórzy spośród Państwa, przesłali je nam dopiero w ciągu ostatnich trzech dni, więc są one jeszcze w trakcie weryfikacji;

2) pozytywnie zweryfikowaliśmy dokumenty od 82 osób, do których też zostały wysłane do podpisu umowy oraz oświadczenia o przystąpieniu do grupy. Przy tym część z powyższych osób nie dopełniła jeszcze formalności polegającej na podpisaniu przesłanych dokumentów oraz wpłacie kwoty 492 zł na rachunek kancelarii;

3) zgłoszenie nadal spływają, co – zważywszy na dotychczasowe tempo przyrostu ich liczby – pozwala zakładać, że w przyszłym tygodniu liczba osób, do których wyślemy dokumenty do podpisu przekroczy 100.

Wobec powyższego, uprzejmie proszę wszystkich Państwa, którzy otrzymali dokumenty do podpisu o niezwłoczne ich podpisanie i odesłanie, jak również o wpłatę kwoty 492 zł na rachunek bankowy kancelarii.

Dopełnienie powyższych formalności przez wszystkie osoby, które przeszły weryfikację dokumentów i otrzymały dokumenty do podpisu, w praktyce gwarantuje, iż liczba członków grupy przekroczy 100 osób, a zatem – zgodnie z umowami o świadczenie usług prawnych – dojdzie do ukonstytuowania się grupy i wniesienia pozwu.

Jednocześnie informuję, że suma roszczeń wszystkich osób, które przesłały dokumenty do weryfikacji wynosi prawie 11 mln zł, co oznacza (przy założeniu, że wszystkie te osoby dopełnią formalności związanych z przystąpieniem do grupy), że spodziewana wpłata na poczet opłaty od pozwu (100.000 zł na całą grupę) wyniesie 0,9% każdego z indywidualnych roszczeń (czyli np. w przypadku roszczenia w kwocie 50.000 zł, przypadający na nie udział w opłacie od pozwu, to 450 zł).

Raz jeszcze prosimy o pilne odsyłanie podpisanych dokumentów i dokonywanie wpłat, co pozwoli nam niebawem potwierdzić, że do grupy przystąpiło już ponad 100 osób.

Wszystkie zaś osoby, które chcą zgłosić zamiar przystąpienia do grupy, prosimy o niezwłoczne przesłanie e-maila na adres: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl i nieczekanie ze zgłoszeniem na ostatnią chwilę.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz zespołem Kancelarii DTW