ZAMKNIĘCIE ZAPISÓW DO GRUPY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z dniem 5 grudnia 2014 r. zamknęliśmy zapisy do Grupy założonej w celu złożenia pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa w związku ze sprawą spółki Amber Gold.

Z radością zawiadamiamy, że obecnie wszystkich formalności związanych z zapisem do Grupy dopełniło 145 osób, co oznacza znaczne przekroczenie minimalnej zakładanej liczby 100 członków Grupy.

Łączna suma roszczeń wszystkich członków Grupy wynosi 19.754.438,83 zł, co oznacza, że Państwa udział w opłacie Sądowej wynosić będzie ok. 0,506% każdego z indywidualnych roszczeń.

Przyjęliśmy zasadę, że osoby, które do 5 grudnia 2014 r. zgłosiły chęć uczestnictwa w Grupie, ale do tej daty nie zdołały przesłać wszystkich dokumentów, będą miały możliwość uzupełnienia tych braków w tym tygodniu. Takich osób jest kilkanaście, co daje szanse na przekroczenie łącznie liczby 150 członków Grupy i zbliżenie się lub nawet przekroczenie łącznej kwoty 20 mln zł roszczenia.

W tym tygodniu prześlemy do Państwa (na podane przez Państwa adresy e-mail):

  1. informację o zaliczeniu Państwa do podgrupy z informacją o ew. ograniczeniu Państwa roszczenia, mającym na celu dostosowania go do minimalnej kwoty roszczenia w takiej podgrupie;
  2. wzór oświadczenia o zgodzie na zaliczenie do podgrupy i na ew. ograniczenie roszczenia (uzupełnienie oświadczenia o przystąpieniu do grupy);
  3. informację o kwocie do zapłaty tytułem Państwa udziału w opłacie sądowej;
  4. prośbę o zapłatę pierwszej (i ostatniej przed zakończeniem sprawy z sukcesem) części wynagrodzenia Kancelarii, w wysokości 615,- zł;

Przystąpiliśmy już do przygotowywania pozwu. Jego sporządzanie planujemy ukończyć w styczniu 2015 r. Niezwłocznie po ukończeniu pozwu, chcemy go złożyć w sądzie.

Ze względu na krótkość powyższego terminu, prosimy już teraz o terminowe wnoszenie wpłat, bowiem pozew nie może być wniesiony przed zgromadzeniem pełnej kwoty opłaty sądowej, czyli 100.000,- zł.

W dalszym ciągu rejestrujemy zgłoszenia osób chętnych do zapisania do Grupy, jednak – jak już była o tym mowa – nie możemy zagwarantować, że w przypadku takich osób możliwe będzie przystąpienie do niej jeszcze przed wniesieniem pozwu, tj. w szczególności po niższych stawkach wynagrodzenia Kancelarii.

W razie jakichkolwiek pytań, służymy pomocą jak dotychczas, tj. pod adresem: pozwegrupowyambergold@dt.com.pl lub pod numerem telefonu: 22 840 95 00.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW