UKONSTYTUOWAŁA SIĘ GRUPA W LICZBIE 112 OSÓB

Szanowni Państwo,

w związku z upływającym dzisiaj (21 listopada 2014 r.) terminem zapisów do Grupy, z radością informujemy, że łączna liczba osób, które dopełniły wszystkich formalności związanych z zapisem do Grupy wyniosła 112.

Oznacza to, że spełnił się, określony w umowach o świadczenie usług prawnych, warunek przygotowania i wniesienia przez naszą Kancelarię pozwu.

Zatem – po przygotowaniu pozwu i dokonaniu przez wszystkich członków Grupy wpłat na poczet opłaty sądowej – pozew zostanie wniesiony.

Szacujemy, że powinno to nastąpić na koniec grudnia br. lub w styczniu roku przyszłego.

Jednocześnie, ze względu na fakt, iż – ze względów technicznych – nie wszystkie osoby, które wyraziły chęć przystąpienia do Grupy zdążyły przesłać komplet dokumentów oraz dokonać wpłat, na prośbę Stowarzyszenia Pokrzywdzeni Wierzyciele Amber, Kancelaria zdecydowała się przedłużyć zapisy do Grupy do dnia 5 grudnia 2014 r. (piątek). Celem zmniejszenia obciążenia członków Grupy kosztami sądowymi, do powyższej daty, do Grupy będą przyjmowane – na dotychczasowych zasadach – także osoby, które dotychczas nie zgłosiły chęci uczestnictwa w powództwie grupowym przeciwko Skarbowi Państwa.

Po 5 grudnia br., członkowie Grupy otrzymają:

  1. prośbę o wpłatę kwoty na pokrycie opłat sądowych (przy obecnej wartości roszczeń wszystkich członków Grupy opłata ta wynosiłaby dla każdego z członków Grupy 0,637% jego indywidualnych roszczeń, czyli np. dla roszczenia w wysokości 50 tys zł: 319 zł, ale w wyniku zapisów kolejnych, osób może ona ulec dalszemu pomniejszeniu);
  2. prośbę o wpłatę pierwszej (i jednocześnie ostatniej przed prawomocnym zasądzeniem kwoty roszczenia) raty wynagrodzenia Kancelarii, w kwocie 615 zł brutto;
  3. informację o zaliczeniu danego członka Grupy do odpowiedniej podgrupy.

 Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW