Kancelaria DT otrzymała „częściową” odpowiedź Prokuratorii Generalne Skarbu Państw na pozew

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca br. Kancelaria DT otrzymała „częściową” odpowiedź Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa na pozew. W rzeczonej odpowiedzi – zgodnie z życzeniem Sądu – Prokuratoria odniosła się tylko do wniosku o przyjęcie sprawy do rozpoznania w trybie postępowania grupowego.

Prokuratoria w swojej odpowiedzi wniosła o odrzucenie pozwu (co było spodziewane), a także o wyrażanie zgody na złożenie dalszego pisma procesowego w przedmiocie dopuszczalności  rozpoznawania sprawy w postępowaniu grupowym i o udzielenie jej w tym celu przez Sąd czasu do 6 lipca br.

W odpowiedzi na pismo Prokuratorii Generalnej SP, Kancelaria DT również złożyła wniosek o wyrażanie zgody na złożenie kolejnego pisma procesowego, celem uzyskania możliwości odniesienia się do argumentów Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Sąd nie ustosunkował się jeszcze do obu pism.

Ich skany dostępne są na forum www.forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl po zalogowaniu.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszych postępach w sprawie.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK