Kancelaria otrzymała zapowiadane pismo procesowe Prokuratorii Generalnej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Prokuratoria Generalna SP, zgodnie ze swoim wnioskiem oraz za zgodą sądu, przedłożyła dodatkowe pismo procesowe, zawierające argumenty za wnioskiem pozwanego o odrzucenie pozwu. Skan pisma Prokuratorii jest do wglądu na forum pod adresem: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl (dostępnym po zalogowaniu).

Jak informowaliśmy już, wystąpiliśmy do sądu o zgodę na złożenie repliki na powyższe pismo Prokuratorii. Do tej pory nie otrzymaliśmy decyzji sądu w tej sprawie. W przypadku udzielenia przez sąd zgody na złożenie przez nas w mieniu reprezentanta grupy pisma procesowego, pismo takie złożymy w zakreślonym przez sąd terminie.

W przypadku braku zgody, podejmiemy polemikę z argumentami prokuratorii podczas rozprawy dotyczącej przyjęcia pozwu do rozpoznania w postępowaniu grupowy, wyznaczonej na dzień 7 września 2015 r.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, będziemy Państwa informować na bieżąco o dalszym rozwoju sprawy.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT