Wpłynęła odpowiedź na zażalenie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje, że do naszej Kancelarii wpłynęła odpowiedź Prokuratorii Generalnej na zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego o odrzuceniu pozwu.

W piśmie tym, od strony merytorycznej, nie przedstawiono żadnych nowych argumentów.

Gdy będzie już znany termin posiedzenia, na którym Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpozna nasze zażalenie, wniesiemy odpowiedź na ostatnie pismo Prokuratorii.

Posiedzenie to powinno zostać wyznaczone w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Skan pisma Prokuratorii dostępny jest do wglądu na forum, po zalogowaniu.

Z poważaniem,
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT