Ostateczny termin przystępowania do Grupy upływa 14 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 14 września br. w dzienniku Rzeczpospolita ukazało się ogłoszenie o możliwości przystępowania do Grupy.

W związku z tym – zgodnie z postanowieniem Sądu – ostateczny termin przystępowania do Grupy upływa 14 grudnia 2016 r.

Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji osobom, które nadał wahają się w kwestii przystąpienia. Po 14 grudnia br. nie będzie już bowiem żadnej możliwości przystąpienia do pozwu.

W powyższym kontekście, w związku z napływającymi sygnałami o dezinformacji wśród potencjalnych nowych Członków Grupy, wyjaśniam, że ryzyka związane z możliwym zarzutem przedawnienia ich roszczeń nie będą miały wpływu na zaakceptowanie ich przez sąd jako nowych Członków Grupy. Jednymi warunkami przystąpienia do Grupy pozostają: udokumentowanie wpłaty na rzecz spółki AG dokonanej na podstawie umowy w okresie od stycznia 2010 do sierpnia 2012 r. oraz nieodzyskanie wpłaconej kwoty. Spełnienie tych warunków przez wszystkie osoby zainteresowane przystąpieniem do pozwu Kancelaria szczegółowo (i bezpłatnie) weryfikuje na etapie przed podpisaniem umowy i złożeniem przez nowe osoby oświadczeń o przystąpieniu do Grupy.

Zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Państwa w głosowaniu, w okresie do 14 grudnia br. Reprezentant Grupy przeprowadzi medialną kampanię informującą o możliwości przystępowania do sprawy.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK