Wyniki głosowania

Szanowni Państwo,

dziękujemy bardzo za Państwa liczny udział w głosowaniu nad przeznaczeniem środków na koszty zdeponowanych na rachunku bankowym na publikacje płatnych ogłoszeń o możliwości przystępowania do Grupy.

W głosowaniu na forum pozwu oraz e-mailowo łącznie wzięło udział 58 Członków Grupy.

Na pytanie: Czy Pani/Pan jest za przeznaczeniem kwoty maksymalnie 18.000,- zł z nadwyżki wpłat na poczet kosztów sądowych nad poniesionymi i szacowanymi przyszłymi kosztami postępowania na zamieszczenie ogłoszeń adresowanych do potencjalnych nowych Członków Grupy w prasie oraz w Internecie?

– „tak” opowiedziały 54 osoby,
– „nie” odpowiedziały 4 osoby.

W związku z powyższym, Kancelaria DT podejmie rozmowy z mediami, celem uzyskania jak najkorzystniejszych warunków publikacji ogłoszeń, a następnie zamówi ogłoszenia.

Zgodnie z Państwa sugestiami przekazywanymi drogą e-mailową obok zasadniczego głosowania, w pierwszej kolejności przeznaczymy środki na ogłoszenia prasowe, natomiast w miarę dostępności wolnych środków – także na ogłoszenia w Internecie (AdWords).

W najbliższych tygodniach przewidywana jest publikacja ogłoszenia przez Sąd Okręgowy, która uruchomi bieg 3-miesięcznego terminu na przystępowanie do grupy. O publikacji poinformujemy Państwa niezwłocznie po otrzymaniu informacji o niej.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK