Zamknięcie zapisów do grupy

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że 14 grudnia 2016 r. wysłaliśmy do Sądu Okręgowego w Warszawie pismo z rozszerzeniem pozwu o osoby, które do tej daty złożyły oświadczenia o przystąpieniu do grupy.

Po rozszerzeniu grupa liczy 246 osób, zaś łączna wartość dochodzonych przez nich roszczeń wynosi 26.665.201,96 zł.

Zważywszy, że 14 grudnia był ostatecznym terminem przystępowania do sprawy, nie ma już możliwości przystępowania do grupy.

Kolejnych krokiem w sprawie będzie natomiast wydanie postanowienia o składzie grupy, które nastąpi zapewne po umożliwieniu przez Sąd pozwanemu (Prokuratorii) ustosunkowania się co do złożonych oświadczeń o przystąpieniu do grupy.

Dziękujemy bardzo dotychczasowym członkom grupy za wsparcie i pomoc przy informowaniu potencjalnych kandydatów do grupy o możliwości przystąpienia do pozwu, jak również za pomoc w organizacji akcji informującej o pozwie (kampanii AdWords).

Jednocześnie, witamy serdecznie wszystkich nowych członków grupy.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach w sprawy.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK