Przedłużeniu zapisów do dnia 21 listopada 2014 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z napływającymi nadal zgłoszeniami do pozwu grupowego przeciwko Skarbowi Państwa w związku z działalnością spółki Amber Gold, Kancelaria DTW, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Pokrzywdzeni Wierzyciel Amber Gold, zdecydowała o przedłużeniu zapisów do dnia 21 listopada 2014 r.

Po 21 listopada 2014 r. zapisanie się do grupy będzie niemożliwe aż do czasu złożenia pozwu. Jednak po złożeniu pozwu kwota pierwszej części wynagrodzenia płatnego na rzecz Kancelarii DTW będzie wyższa niż do 21 listopada 2014 r. i wynosić będzie 922,50 zł (zamiast obecnych 615 zł), czyli przystąpienie do grupy wiązać się z koniecznością zapłaty łącznie 1.414,50 zł (492 zł opłaty administracyjnej i 922,50 zł pierwszej części wynagrodzenia Kancelarii).

Jednocześnie informujemy, że:

1) dokumenty do weryfikacji do Kancelarii przesłało 120 osób

2) pozytywnie zweryfikowaliśmy dokumenty od 101 osób, do których też zostały wysłane do podpisu umowy oraz oświadczenia o przystąpieniu do grupy (w przypadku pozostałych osób, które przesłały dokumenty wystąpiły pewne braki, które sukcesywnie eliminujemy).

Niestety, w dalszym ciągu nie wszystkie osoby, których dokumenty zostały pozytywnie zweryfikowane, przesłały podpisane dokumenty (umowę o świadczenie usług prawnych i oświadczenie o przystąpieniu do grupy) oraz nie wszystkie dokonały wpłaty kwoty 492 zł na rachunek Kancelarii.

Wobec powyższego, uprzejmie proszę wszystkich Państwa, którzy otrzymali dokumenty do podpisu o niezwłoczne ich podpisanie i odesłanie, jak również o wpłatę kwoty 492 zł na rachunek bankowy kancelarii.

Przypominamy także, że zgodnie z przyjętą procedurą, wpłata powyższej kwoty powinna być dokonana najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania przez osobę przystępującą do grupy umowy o świadczenie usług prawnych, natomiast umowa podpisana przez Kancelarię DTW zostanie odesłana po zaksięgowaniu wpłaty kwoty 492 zł na rachunku bankowym Kancelarii.

Dopełnienie powyższych formalności przez wszystkie osoby, które przeszły weryfikację dokumentów i otrzymały dokumenty do podpisu, gwarantuje, iż liczba członków grupy przekroczy 100 osób, a zatem – zgodnie z umowami o świadczenie usług prawnych – dojdzie do ukonstytuowania się grupy i wniesienia pozwu.

Informuję także, że suma roszczeń wszystkich osób, które przesłały dokumenty do weryfikacji wynosi prawie 16.150.000,- zł, co oznacza (przy założeniu, że wszystkie te osoby dopełnią formalności związanych z przystąpieniem do grupy), że spodziewana wplata na poczet opłaty od pozwu (100.000 zł na całą grupę) wyniesie ok. 0,62% każdego z indywidualnych roszczeń (czyli np. w przypadku roszczenia w kwocie 50.000 zł, przypadający na nie udział w opłacie od pozwu, to ok. 310 zł).

Raz jeszcze prosimy o pilne odsyłanie podpisanych dokumentów i dokonywanie wpłat, co pozwoli nam niebawem już całkowicie oficjalnie potwierdzić, że do grupy przystąpiło już ponad 100 osób.

Wszystkie zaś osoby, które chcą zgłosić zamiar przystąpienia do grupy, prosimy o niezwłoczne przesłanie e-maila na adres: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz zespołem Kancelarii DTW