Rafał Drobnik reprezentantem grupy

Szanowni Państwo,

w związku informacjami rozpowszechnianymi w korespondencji e-mailowej przez Pana Janusza Ślęzaka (pełniącego funkcję reprezentanta grupy w pozwie grupowym przeciwko Skarbowi Państwa związanym ze sprawą Amber Gold, w której pełnomocnikami reprezentanta są prawnicy z kancelarii Baker McKenzie) nieprawdziwymi informacji, jakoby Pan Rafał Drobnik „podszywał się” pod reprezentanta grupy w postępowaniu, które prowadzi nasza kancelarii, uprzejmie informujemy, że:

  1. Pan Rafał Drobnik pełni funkcję reprezentanta grupy w postępowaniu, w którym pełnomocnikami procesowymi są prawnicy z kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy. Do sprawowania tej funkcji został wybrany w trakcie spotkań osób zainteresowanych przystąpieniem do pozwu w Warszawie i w Katowicach, na nadto wszystkie osoby, które dotychczas przystąpiły do grupy, potwierdziły wybór reprezentanta oświadczeniami na piśmie.
  2. Nie polega na prawdzie twierdzenie Pana Janusza Ślęzaka zawarte w powołanej wyżej korespondencji e-mailowej, jakoby przedstawiciele naszej kancelarii  udzielali Panu Ślęzakowi (lub jakakolwiek innej osobie) odmiennych informacji co do wyboru reprezentanta grupy niż informacje wskazane powyżej.

Z niepokojem odnotowujemy próbę rozpowszechniania nieprawdziwych informacji dotyczących postępowania grupowego prowadzonego przez naszą kancelarią, podjętą przez reprezentanta innej grupy sformowanej w celu wniesienia pozwu grupowego w sprawie analogicznych roszczeń. Całkowicie odcinamy się też od takiego sposobu prezentowania przez podmioty zainteresowane w sprawie warunków przystąpienia do formujących się grup. Jesteśmy bowiem przekonani, że tylko rzetelna i oparta na faktach, nie zaś na insynuacjach, ocena warunków uczestnictwa w formujących się w celu wniesienia pozwu grupach pozwoli osobom pokrzywdzonym przez spółkę Amber Gold podjąć świadomą i przemyślaną decyzję, co do ewentualnego uczestnictwa w którejś z „konkurencyjnych” grup.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW