Przyłączenie się do grupy przed złożeniem pozwu gwarantuje, że nie dojdzie do przedawnienia roszczeń

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że – jak wynika z przeprowadzonej analizy prawnej – jedynie przyłączenie się do grupy przed złożeniem pozwu (co wymaga dopełnienia formalności z tym związanych przed 21 listopada 2014 r.) gwarantuje, że nie dojdzie do przedawnienia roszczeń b. Klientów spółki Amber Gold przeciwko Skarbowi Państwa.

Natomiast osoby, które złożą oświadczenie o przystąpieniu do grupy już po wniesieniu pozwu muszą się liczyć z ryzykiem takiej wykładni ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, zgodnie z którą ich roszczenia ulegną przedawnieniu zanim – w ramach postępowania z powództwa zbiorowego – stanie się możliwe przerwanie okresu przedawnienia.

Powody takiego stanu rzeczy są następujące.

Dochodzone w ramach naszego pozwu roszczenia ulegają przedawnieniu w terminie 3 lat od dnia, w którym Prokuratura wykonała swój ustawowy obowiązek i postawiła zarzuty związane z działalnością spółki Amber Gold, tj. w sierpniu 2015 r.

Czynność podjęta przed sądem w celu dochodzenia roszczeń przerywa bieg przedawnienia. Zatem bieg przedawnienia roszczeń tych osób, które przyłącza się do grupy przed złożeniem pozwu zostanie przerwany przez złożenie pozwu, które nastąpi na pewno przed sierpniem 2015 r. (planowane jest na przełom lat 2014 i 2015).

Natomiast odnośnie osób, które przyłączą się do grupy już po złożeniu pozwu istnieją wątpliwości interpretacyjne, co do tego, w którym momencie dojdzie do przerwania biegu przedawnienia ich roszczeń. Według jednej z interpretacji zawartej w komentarzu do ustawy (której nie podzielamy, ale którą należy brać pod uwagę), przerwanie biegu przedawnienia wobec tych osób nastąpi dopiero z chwilą, gdy reprezentant grupy przedstawi sądowi wykaz osób, które przystąpiły do grupy, przy czym sąd może stać na stanowisku (którego także nie podzielamy, ale którego również nie można wykluczyć), że takie przedstawienie wykazu może nastąpić skutecznie dopiero po prawomocnym przyjęciu sprawy do rozpoznania w ramach postępowania grupowego.

Prawomocne postanowienie o przyjęciu sprawy do rozpoznania z pewnością nie zapadnie zaś przed sierpniem 2015 r., czyli przed terminem przedawnienia roszczeń. Po jego upływie zaś nie będzie już możliwości przerwania biegu przedawnienia.
Powyższe oznacza, że osoby, które przystąpią do grupy po złożeniu pozwu muszą się liczyć z taką wykładnią ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, w myśl której ich roszczenia będą mogły podlegać oddaleniu jako przedawnione.

Przed powyższym ryzykiem przedawnienia chroni tylko przyłączenie się do grupy przed złożeniem pozwu, czyli w terminie do 21 listopada 2014 r.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW