Przypomnienie

Szanowni Państwo,

przypominamy, że termin zapisów do grupy upływa już za tydzień, tj. 21 listopada 2014r.

Przypominamy także, że wyłącznie dopełnienie formalności związanych z zapisem do grupy (tj. przesłanie oryginałów dokumentów dot. sprawy, odesłanie podpisanej umowy i oświadczenia o przystąpieniu do grupy oraz wpłata opłaty administracyjnej w kwocie 492 zł na rachunek Kancelarii) przed tą datą uprawnia do zastosowania obniżonej stawki wynagrodzenia Kancelarii. Osoby, które przystąpią do grupy po tym terminie zobowiązane będą do zapłaty wynagrodzenia w łącznej wysokości 1.845,- zł, w tym pierwszej raty w kwocie 922,50 zł, zamiast 615,- zł, które uiszczają osoby przystępujące do grupy przed 21 listopada 2014 r.

Ze względu na fakt zwiększenia tempa napływania nowych zgłoszeń osób zainteresowanych powództwem, uprzejmie prosimy ewentualnych zainteresowanych o niezwłoczne przesłanie e-maila pod adres: pozwegrupowyambergold@dt.com.pl. Zwracamy bowiem uwagę, że weryfikacja skanów dokumentów oraz przygotowanie umów i oświadczenia o przystąpieniu do grupy zajmuje nieco czasu, a chcielibyśmy na koniec przyszłego tygodnia mieć jasność, co do liczby członków grupy, co których będzie miała zastosowania obniżona stawka wynagrodzenia.

Wszystkie osoby, których dokumentów zostały już pozytywnie zweryfikowane, a które nie przystąpiły do grupy, prosimy o odsyłanie podpisanych: umowy o świadczenie usług prawnych oraz oświadczenia o przystąpieniu do grupy, oryginałów dokumentów oraz o uiszczenie opłaty administracyjnej (492,- zł) na rachunek bankowy Kancelarii.

Wszystkie zaś osoby, które podpisały umowy i oświadczenia i przesłały oryginały dokumentów, lecz nie dokonały wpłat prosimy o niezwłoczne uzupełnienie wpłaty, zaś osoby, które dokonały wpłaty opłaty administracyjnej, lecz nie przesłały podpisanych dokumentów lub oryginałów dokumentów dot. sprawy, prosimy o niezwłoczne ich przesłanie na adres Kancelarii.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW