Komunikat na koniec miesiąca

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wysłaliśmy do Reprezentanta Grupy oraz do Zarządu SPWAG kolejną wersję projektu pozwu.
Zakładamy, że będzie to wersja przedostatnia i po wprowadzeniu do niej zmian, przygotujemy ostateczny projekt pozwu, który – jak wskazywano – zostanie udostępniony do wglądu Członkom Grupy za pośrednictwem forum internetowego (https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl).

Czekamy na zwrot parafowanych egzemplarzy aktualnego załącznika z podziałem na podgrupy oraz (w przypadku tych Członków Grupy, którzy otrzymali e-mailem stosowne prośby) na przesłanie dodatkowych dokumentów. Do tej pory otrzymaliśmy dokumenty od ok. 40 Członków Grupy, tj. od ok. ¼ całego jej składu. Oznacza to, że ¾ Członków Grupy nie przysłało jeszcze dokumentów. Rozumiemy, że część dokumentów mogła zostać już nadana pocztą i jest w drodze.
Jeżeli jednak ktoś z Państwa nie wysłał jeszcze dokumentów, bardzo prosimy o niezwłoczne ich podpisanie i wysyłkę.

Niestety, pomimo licznych apeli ze strony Zarządu SPAWG oraz ze strony Kancelarii, nadal są osoby, które zalegają z opłatami.
Zgodnie z zapowiedzią, w przyszłym tygodniu będziemy wobec takich osób wypowiadać umowy o świadczenie usług prawnych, aby brak wpłat nie wstrzymywał złożenia pozwu.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW