Projekt pozwu gotowy

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od dnia dzisiejszego na forum (pod adresem: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl) jest do wglądu projekt pozwu. Przypominamy, że do forum mają dostęp wyłącznie Członkowie Grupy, na podstawie loginów i haseł, który otrzymali e-mailem po podpisania umów o świadczenie usług prawnych.
Dla wspólnego dobra prosimy o nieprzekazywanie projektu nikomu spoza Członków Grupy.

Choć znaczna liczba uzupełniających dokumentów już do nas spłynęła, to w dalszym ciągu z ich przesłaniem zalega 16 osób. Osoby te bardzo prosimy o niezwłoczne przesłanie brakujących dokumentów, gdyż ich brak jest obecnie jedyną przeszkodą do złożenia pozwu.

Niezwłocznie po tym, jak brakujące dokumenty zostaną uzupełnione, złożymy pozew w sądzie.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DTW