Prawdopodobny termin posiedzenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że zgodnie z informacją telefoniczną uzyskaną z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sąd ten planuje rozpoznać zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z 7 września 2015 r. o odrzuceniu pozwu grupowego, podczas posiedzenia niejawnego dnia 24 marca br.

Powyższe nie oznacza, że w tym terminie z pewnością zostanie wydane przez Sąd Apelacyjny postanowienie. Sąd ma bowiem możliwość odroczenia posiedzenia niejawnego na kolejny termin, jak również możliwość zmiany terminu posiedzenia. Z możliwości takich, jak wskazuje obserwacja praktyki, sądy odwoławcze często korzystają, zwłaszcza w sprawach zawiłych, do których Państwa sprawa niewątpliwie należy.

Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym (bez udziału) stron wynika z przepisów procedury cywilnej i jest nakazanym postępowaniem w przypadku rozpoznania zażalenia na postanowienie o odrzuceniu pozwu.

Będziemy Państwa informować o dalszych postępach sprawy, w tym oczywiście o ewentualnym rozstrzygnięciu o dopuszczalności pozwu grupowego przez Sąd Apelacyjny.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT