Pozew został przyjęty do rozpoznania

Szanowni Państwo,

z radością informuje, że postanowieniem z dnia 23 marca br., Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował o przyjęciu naszego pozwu do rozpoznania w postępowaniu grupowym (jednocześnie zmieniając zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego i oddalając wniosek o odrzucenie pozwu).

Powyższe oznacza, że etap badania dopuszczalności pozwu został zakończony sukcesem. Sprawa będzie teraz rozpoznana merytorycznie przez Sąd Okręgowy.

Zanim to jednak nastąpi, Sąd Okręgowy zarządzi publikację w prasie ogłoszeń o możliwości przystępowania do Grupy nowych członków oraz wyznaczy im ostateczny termin na złożenie oświadczeń  o przystąpieniu.

Nie czekając na oficjalne otwarcie zapisów do grupy, już teraz Kancelaria DT przystępuje do zbierania zapisów od osób chętnych do przystąpienia do Grupy. Informacja o zasadach przystąpienia oraz o związanych z nim kosztach znajduje się na portalu http://pozewgrupowyambergold.dt.com.pl, w zakładkach: „Członkostwo w Grupie i zapisy” oraz „Wynagrodzenie Kancelarii”.

Zachęcamy również Państwa gorąco obecnych Członków Grupy do informowania b. Klientów spółki Amber Gold o możliwości przystąpienia do grupy. Przypominamy przy tym, że im więcej osób przystąpi do Grupy tym niższe dla obecnych członków Grupy będą: udział w opłacie sądowej oraz druga część wynagrodzenia Kancelarii.

Skan wersji elektronicznej postanowienia ściągnięty z portalu informacyjnego SA w Warszawie jest do przejrzenia na dostępnym po zalogowaniu forum pozwu grupowego, znajdującym się pod adresem: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl (dostępnym ze strony: http://pozewgrupowyambergold.dt.com.pl).

Jednocześnie informujemy, że wcześniejsza informacja o odroczeniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie rozpoznania zażalenia na odrzucenie pozwu, udostępniona Państwu przez Kancelarię DT za informacją telefoniczną udzieloną nam telefonicznie oraz zamieszczoną na portalu internetowym tego sądu, okazała się niezgodna z prawdą. Została już usunięcia z portalu informacyjnego SA w Warszawie, a także ze stron pozwu grupowego administrowanych przez kancelarią DT. Przepraszamy za dezinformację, jaka mógł wywołać ostatnie komunikat, jednak – jak wskazano wyżej – nie jest ona zawiniona przez Kancelarię DT.

Wreszcie, dziękujemy wszystkim Członkom Grupy za wytrwałość i cierpliwość oraz życzymy zarówno Państwu, jak i sobie dalszych sukcesów w sprawie.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz z zespołem Kancelarii DT