Pisemne uzasadnienie postanowienia Sądu Apelacyjnego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że do Kancelarii doręczone zostało pisemne uzasadnienie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 marca br., którym Sąd zdecydował o przyjęciu naszego pozwu do rozpoznania w postępowaniu grupowym.

Treść uzasadnienia jest dostępna po zalogowaniu na forum pozwu grupowego: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl.

Powyższe oznacza, akta sprawy zostaną zwrócone do Sądu Okręgowego w Warszawie, który wyda zarządzenie o publikacji w prasie ogłoszeń o możliwości przystępowania do Grupy nowych członków oraz wyznaczy im ostateczny termin na złożenie oświadczeń o przystąpieniu.

Jak informowaliśmy, Kancelaria już teraz przyjmuje zgłoszenia nowych członków Grupy. Zainteresowanych prosimy o kontakt e-mailowy na adres: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl
Uprzejmie prosimy o rozpropagowanie informacji o możliwości przystąpienia do pozwu wśród znanych Państwu b. klientów Amber Gold, którzy nie zdecydowali się jeszcze na przystąpienie do sprawy.

Przypominamy, że zwiększenie liczby członów Grupy zmniejszy indywidualne koszty postępowanie ponoszone przed dotychczasowych uczestników powództwa.

Będziemy informować Państwa na bieżąco o dalszym przebiegu postępowania.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK