Środki na informowanie o sprawie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Sąd Okręgowy w Warszawie wydał zarządzenie o publikacji w prasie ogłoszeń o możliwości przystępowania nowych osób do Grupy.

Zgodnie z postanowieniem Sądu, termin na zgłaszanie się do Grupy nowych pokrzywdzonych przez spółkę Amber Gold skończy się 3 miesiące od dnia publikacji ogłoszenia. Dokładny termin publikacji nie jest jeszcze znany, ale zapewne będzie to przełom września i października, co oznacza, że zapewne ostateczny termin na przystąpienie do grupy upłynie pod koniec grudnia 2016 r. lub w styczniu 2017 r.

Po publikacji ogłoszenia w prasie podamy państwu dokładną datę, do której możliwe będzie powiększanie Grupy.

Im więcej będzie Członków Grupy, tym niższe będą koszty ponoszone przez każdego z Państwa, a także tym większa będzie nasza siła negocjacyjna, gdyby miało dojść do rozmów ugodowych ze Skarbem Państwa. W związku z tym bardzo prosimy o Państwa wysiłek w zakresie informowania b. klientów Amber Gold o możliwości przystąpienia do sprawy oraz o upływającym terminie.

Problemem w powiększeniu Grupy pozostaje brak dostatecznej informacji w mediach o możliwości przystąpienia do pozwu. Zabiegamy cały czas o obecność w mediach, jednak ostatnie doświadczenia wskazały, że docieranie do osób pokrzywdzonych przez Amber Gold jedynie za pośrednictwem informacji medialnych jest niewystarczające.

W związku z powyższym, proponowaliśmy, aby niewielką kwotę z nadwyżki wpłaconych przez Państwa środków przeznaczonych na koszty postępowania przeznaczyć na płatne informowanie potencjalnych zainteresowanych o sprawie.

Myślimy tu o ogłoszeniach w prasie (innych niż oficjalne ogłoszenia sądowe, które jest niestety bardzo nieczytelne i zniechęcające) oraz informacjach w Internecie, przez tzw. AdWords (reklamy wyświetlające się na różnych stronach internetowych).

W naszej ocenie do przeprowadzenie sensownej kampanii informacyjnej wystarczająca będzie kwota 18.000 zł. Nie chcemy prosić, aby wykładali Państwo te środki z kieszeni, a jedynie wykorzystać nadwyżkę dokonanych już wpłat na poczet kosztów postępowania nad rzeczywistą kwotą kosztów. Zachowamy także na rachunku kwotę na ewentualne koszty postepowania, które mogą się pojawić w przyszłości.

Przewidujemy, że gdyby zdecydowali się Państwo na poparcie inicjatywy wydatkowania powyższej kwoty na akcję informacyjną o sprawie, to poczyniona przez Państwa „inwestycja” zwróciłaby się z naddatkiem, w postaci obniżenia ponoszonych przez dotychczasowych Członków Grupy kosztów. Koszty te dla dotychczasowych Członków Grupy ulegają obniżeniu wraz z każdym nowym Członkiem.

W razie, gdyby na informowanie potencjalnych Członków Grupy o sprawie potrzebna okazała się kwota wyższa niż zgromadzona nadwyżka wpłat na poczet kosztów (po odjęciu środków, które pozostawimy na rachunku), nasza Kancelaria gotowa jest partycypować w wydatkach.

Zważywszy, że decyzja odnośnie wydatkowania środków rachunku bankowego na wskazany wyżej cel, zgodnie z § 6 ust. 7 umów, które zawarli Państwo z Kancelarią DT, wymaga zgody Członków Grupy wyrażonej w głosowaniu, informuję, że od dzisiaj do 15 września 2016 r. włącznie, zgodnie z § 3 ust. 1 lit. (b) i § 9 umów o świadczenie usług prawnych, na forum pozwu, dostępnym (po zalogowaniu) pod adresem: https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl/ mogą Państwo udzielić odpowiedzi (oddać głos) w kwestii następującego pytania:

„Czy jest Pani/Pan za przeznaczeniem kwoty maksymalnie 18.000,- zł z nadwyżki wpłat na poczet kosztów sądowych nad poniesionymi i szacowanymi przyszłymi kosztami postępowania na zamieszczenie ogłoszeń adresowanych do potencjalnych nowych Członków Grupy w prasie oraz w Internecie?”

Aby oddać głos należy odtworzyć dyskusję znajdująca się na https://forum.pozewgrupowyambergold.dt.com.pl/ zatytułowaną „Środki na informowanie o sprawie” następnie kliknąć na kółko znajdujące się obok wybranej odpowiedzi („tak” lub „nie”), tak aby pojawiła się w nim czarna kropka. Na koniec należy zatwierdzić udzieloną odpowiedź kliknąć na przycisk „SUBMIT”.

Zachęcamy do udziały w głosowaniu i dziękujemy za Państwa głosy.

Z poważaniem
Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
z zespołem Kancelarii DRZEWIECKI TOMASZEK