Przedłużeniu zapisów do dnia 21 listopada 2014 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w związku z napływającymi nadal zgłoszeniami do pozwu grupowego przeciwko Skarbowi Państwa w związku z działalnością spółki Amber Gold, Kancelaria DTW, w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Pokrzywdzeni Wierzyciel Amber Gold, zdecydowała o przedłużeniu zapisów do dnia 21 listopada 2014 r.

Po 21 listopada 2014 r. zapisanie się do grupy będzie niemożliwe aż do czasu złożenia pozwu. Jednak po złożeniu pozwu kwota pierwszej części wynagrodzenia płatnego na rzecz Kancelarii DTW będzie wyższa niż do 21 listopada 2014 r. i wynosić będzie 922,50 zł (zamiast obecnych 615 zł), czyli przystąpienie do grupy wiązać się z koniecznością zapłaty łącznie 1.414,50 zł (492 zł opłaty administracyjnej i 922,50 zł pierwszej części wynagrodzenia Kancelarii).

Jednocześnie informujemy, że:

1) dokumenty do weryfikacji do Kancelarii przesłało 120 osób

2) pozytywnie zweryfikowaliśmy dokumenty od 101 osób, do których też zostały wysłane do podpisu umowy oraz oświadczenia o przystąpieniu do grupy (w przypadku pozostałych osób, które przesłały dokumenty wystąpiły pewne braki, które sukcesywnie eliminujemy).

Niestety, w dalszym ciągu nie wszystkie osoby, których dokumenty zostały pozytywnie zweryfikowane, przesłały podpisane dokumenty (umowę o świadczenie usług prawnych i oświadczenie o przystąpieniu do grupy) oraz nie wszystkie dokonały wpłaty kwoty 492 zł na rachunek Kancelarii.

Wobec powyższego, uprzejmie proszę wszystkich Państwa, którzy otrzymali dokumenty do podpisu o niezwłoczne ich podpisanie i odesłanie, jak również o wpłatę kwoty 492 zł na rachunek bankowy kancelarii.

Przypominamy także, że zgodnie z przyjętą procedurą, wpłata powyższej kwoty powinna być dokonana najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania przez osobę przystępującą do grupy umowy o świadczenie usług prawnych, natomiast umowa podpisana przez Kancelarię DTW zostanie odesłana po zaksięgowaniu wpłaty kwoty 492 zł na rachunku bankowym Kancelarii.

Dopełnienie powyższych formalności przez wszystkie osoby, które przeszły weryfikację dokumentów i otrzymały dokumenty do podpisu, gwarantuje, iż liczba członków grupy przekroczy 100 osób, a zatem – zgodnie z umowami o świadczenie usług prawnych – dojdzie do ukonstytuowania się grupy i wniesienia pozwu.

Informuję także, że suma roszczeń wszystkich osób, które przesłały dokumenty do weryfikacji wynosi prawie 16.150.000,- zł, co oznacza (przy założeniu, że wszystkie te osoby dopełnią formalności związanych z przystąpieniem do grupy), że spodziewana wplata na poczet opłaty od pozwu (100.000 zł na całą grupę) wyniesie ok. 0,62% każdego z indywidualnych roszczeń (czyli np. w przypadku roszczenia w kwocie 50.000 zł, przypadający na nie udział w opłacie od pozwu, to ok. 310 zł).

Raz jeszcze prosimy o pilne odsyłanie podpisanych dokumentów i dokonywanie wpłat, co pozwoli nam niebawem już całkowicie oficjalnie potwierdzić, że do grupy przystąpiło już ponad 100 osób.

Wszystkie zaś osoby, które chcą zgłosić zamiar przystąpienia do grupy, prosimy o niezwłoczne przesłanie e-maila na adres: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz zespołem Kancelarii DTW

Grupa bliska ukonstytuowania się

Szanowni Państwo,

w związku z przypadającym za tydzień (17 października 2014 r.) końcowym terminem przyjmowania zapisów do pozwu grupowego przeciwko Amber Gold, informujemy, że:

1) zainteresowanie powództwem wyraziło już ponad 100 osób, ale część deklarujących, nie przesłała nam jeszcze skanów swoich dokumentów depozytowych z Amber Gold, a niektórzy spośród Państwa, przesłali je nam dopiero w ciągu ostatnich trzech dni, więc są one jeszcze w trakcie weryfikacji;

2) pozytywnie zweryfikowaliśmy dokumenty od 82 osób, do których też zostały wysłane do podpisu umowy oraz oświadczenia o przystąpieniu do grupy. Przy tym część z powyższych osób nie dopełniła jeszcze formalności polegającej na podpisaniu przesłanych dokumentów oraz wpłacie kwoty 492 zł na rachunek kancelarii;

3) zgłoszenie nadal spływają, co – zważywszy na dotychczasowe tempo przyrostu ich liczby – pozwala zakładać, że w przyszłym tygodniu liczba osób, do których wyślemy dokumenty do podpisu przekroczy 100.

Wobec powyższego, uprzejmie proszę wszystkich Państwa, którzy otrzymali dokumenty do podpisu o niezwłoczne ich podpisanie i odesłanie, jak również o wpłatę kwoty 492 zł na rachunek bankowy kancelarii.

Dopełnienie powyższych formalności przez wszystkie osoby, które przeszły weryfikację dokumentów i otrzymały dokumenty do podpisu, w praktyce gwarantuje, iż liczba członków grupy przekroczy 100 osób, a zatem – zgodnie z umowami o świadczenie usług prawnych – dojdzie do ukonstytuowania się grupy i wniesienia pozwu.

Jednocześnie informuję, że suma roszczeń wszystkich osób, które przesłały dokumenty do weryfikacji wynosi prawie 11 mln zł, co oznacza (przy założeniu, że wszystkie te osoby dopełnią formalności związanych z przystąpieniem do grupy), że spodziewana wpłata na poczet opłaty od pozwu (100.000 zł na całą grupę) wyniesie 0,9% każdego z indywidualnych roszczeń (czyli np. w przypadku roszczenia w kwocie 50.000 zł, przypadający na nie udział w opłacie od pozwu, to 450 zł).

Raz jeszcze prosimy o pilne odsyłanie podpisanych dokumentów i dokonywanie wpłat, co pozwoli nam niebawem potwierdzić, że do grupy przystąpiło już ponad 100 osób.

Wszystkie zaś osoby, które chcą zgłosić zamiar przystąpienia do grupy, prosimy o niezwłoczne przesłanie e-maila na adres: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl i nieczekanie ze zgłoszeniem na ostatnią chwilę.

Z poważaniem

Tomasz Ludwik Krawczyk
Adwokat
wraz zespołem Kancelarii DTW

Uszczegółowienie zasad i terminów rozliczania

Informujemy, że celem uszczegółowienia zasad i terminów rozliczania ew. nadpłat na poczet opłat sądowych wnoszonych przez członków Grupy, na prośbę Stowarzyszenia Pokrzywdzeni Wierzyciele Amber Gold, kancelaria DTW zgodziła się wprowadzić do wzoru Umowy oświadczenie usług prawnych z członkami Grupy, zmianę w § 6 ust. 9, dot. tej kwestii.

Obecny zapis precyzuje, że w przypadku tych członków Grupy, którzy przystąpią do niej przed złożeniem pozwu rozliczenia ew. nadpłat z tytułu wpłat na poczet opłaty sądowej nastąpi 14 dni po złożeniu pozwu. Mamy nadzieję, że powyższa zmiana pozwoli osobom wahającym się jeszcze na szybkie przystąpienie go grupy.

Osobom, który podpisały już Umowy o świadczenie usług prawnych, kancelaria DTW prześle do podpisania projekt aneksu. Dzięki temu wszyscy członkowie Grupy będą mieli umowy w tym samym brzmieniu. Przepraszamy za niedogodność związana z koniecznością podpisania aneksu.

Aktualnie uzgodniony pomiędzy Stowarzyszeniem a Kancelarią wzór umowy jest do pobrania tu , zaś aneks dla członków Grupy, którzy podpisali umowy w pierwotnym brzmieniu tu.

Start pozwu

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria DTW prowadzi prace nad przygotowywaniem pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa, o odszkodowanie – dla osób poszkodowanych przez Amber Gold Sp. z o. o.

Zapisy byłych klientów upadłej Amber Gold Sp. z o. o., którzy chcieliby dołączyć do grupy powództwa zbiorowego już się rozpoczęły. Ich zakończenie planowane jest na 17 października 2014 r.

Bliższe informacje odnośnie koncepcji powództwa grupowego, roszczeń jakie mogą być rozpatrywane w ramach planowanego powództwa, jak również o warunkach finansowych uczestnictwa w Grupie i procedurze zapisów do Grupy znajdą Państwo w menu po prawej stronie.

Adw. Tomasz Ludwik Krawczyk
oraz
Zespół Kancelarii DTW